Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2021 02:08

ΠΑΑ 2014-2020 : Υπομέτρο 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Απόφαση Ένταξης των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ