Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 13:14

«Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» - Ένατη (9η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» (Πρόσκληση 112 )