Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΚΤ) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποκτά σύγχρονες υποδομές, γίνεται ανταγωνιστικότερη, ενισχύει την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και βελτιώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο