ee

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014 - 2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους1. Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. Βάσει του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα εφαρμογής που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις/επιμέρους δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.

 

Σχετικά Αρχεία

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (έκδοση 1η)

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (έκδοση 2η)

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (έκδοση 3η)

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (έκδοση 4η)

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (έκδοση 5η)

Εξειδίκευση Δράσεων περιόδου 28/12/2018 – 29/05/2020

Εξειδίκευση Δράσεων Περιόδου 06/2020 – 05/2022

Image
Image
Εγγραφή στο Newsletter

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος "Δυτικής Μακεδονίας"

ΖΕΠ Κοζάνης 50100

Τηλέφωνο : 2461 3 50900

Ε- mail : dapepdm@mou.gr

Ε- mail Ιστοσελίδας :  infopepdym@gmail.com