5045474 - Διασύνδεση Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από άνοια-Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρίας Νέστωρ με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) στην Κοζάνη

Κωδικός (MIS): 5045474
Δικαιούχος: ΝΕΣΤΩΡ - ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ημερομηνία Ένταξης: 13-06-2019
Προϋπολογισμός: 89.587,67
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράση: 10.3.1.01 - Διασύνδεση Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από άνοιαAlzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρίας Νέστωρ με μονάδες ΟΤΑ ΚΑΠΗΚΗΦΗ στην Κοζάνη
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Υπηρεσίες Υγείας-Ψυχική Υγεία
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο