5114191 - ««Δημιουργία ορειβατικού πεζοπορικού μονοπατιού στην περιοχή "Παλιάμπελα" Πλατανορρεύματος Δήμου Σερβίων» (κωδ. ΟΠΣ 5114191)»

Κωδικός (MIS): 5114191
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-05-2017
Προϋπολογισμός: 222.273,22
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 06-Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 06.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δράση: 06.2.1.01(6) - Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο